Carunan vuosi 2017

Luotettava sähkönjakelu on yhteiskuntamme toiminnan perusedellytyksiä. Carunan tehtävä on taata, että sähkö siirtyy varmasti ja vaivattomasti. Teemme sen toimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön vaikuttavat tekijät huomioiden sekä sidosryhmiämme kuunnellen. Tässä raportissa kerromme vuoden 2017 taloudellisten tietojen lisäksi toiminnastamme GRI:n G4-raportointiohjeistoa soveltaen.

Rakennamme säävarmaa sähköverkkoa

Vuonna 2017 jatkoimme sähköverkkojen maakaapelointia eri puolilla Suomea. Kokonaisinvestointimme olivat 291 miljoonaa euroa, josta 276,5 miljoonaa euroa kohdensimme pääasiassa sähköverkon toimintavarmuuden parantamiseen. Vuoden 2017 lopussa Carunan asiakkaista 71 prosenttia oli säävarman verkon alueella. Sähköverkkomme kokonaispituus on nyt noin 85 000 kilometriä.

Osallistumme ilmastonmuutoksen torjuntaan

Haluamme toiminnassamme vastata niin asiakkaidemme kuin yhteiskunnankin odotuksiin. Suunnittelemme ja rakennamme sähköverkkoamme siten, että se soveltuu hajautetun uusiutuvan energian tuottamiseen. Näin mahdollistamme sen, että myös yksittäiset kansalaiset voivat osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan tuottamalla itse energiaa ympäristöystävällisin keinoin. Vuoden 2017 lopussa verkkoalueellamme oli 2 340 aurinkosähkön tuottajaa.